دیسک پلاستیکی
دیسک پلاستیکی
دیسک پلاستیکی

دیسک پلاستیکی 13 سانت plastic disc

دیسک پلاستیکی و یا دیسک گل میخ جهت نگه داشتن عایق بروی دیوار یا سقف جهت کم کردن سوراخ ها روی سطوح و همچنین مک کردن گل میخ مورد استفاده قرار می گیرد.

2,100 تومان

دیسک پلاستیکی چیست؟

دیسک پلاستیکی یک صفحه گرد پلاستیکی  می باشد به منظور افزایش اتصال عایق پشم سنگ و پشم شیشه بروی سطوح مورد استفاده قرار می گیرد