تصویر عایق لوله 10 اینچ با روکش فویل مسلح نخدار ضخامت 5 سانت
تصویر عایق لوله 10 اینچ با روکش فویل مسلح نخدار ضخامت 5 سانت
تصویر عایق لوله 10 اینچ با روکش فویل مسلح نخدار ضخامت 5 سانت
تصویر عایق لوله 10 اینچ با روکش فویل مسلح نخدار ضخامت 5 سانت

عایق لوله 10 اینچ با روکش فویل مسلح نخدار ضخامت 5 سانت

0 تومان

مشخصات

طول 0/50 سانتی متر