مل

مل سید همدان کیسه 10 کیلویی marble dust

مل سید همدان مل پودری سفید رنگ است. که برای عایقکاری  لوله ها و درساختمان به عنوان بتونه نیز استفاده می شود از پودر مل در نقاشی ولاستیک‌سازی ومجسمه‌سازی ولاک‌های شیمیایی نیز مورد استفاده قرار می گیرد پودر مل در پتینه کاری هم مورد استفاده قرا می گیرد .

0 تومان

مل سید همدان کیسه 10 کیلویی

مل پودری سفید رنگ است و از سنگ کربنات کلسیم تشکیل شده است  که برای عایقکاری  لوله ها و درساختمان به عنوان بتونه نیز استفاده می شود از پودر مل در نقاشی ولاستیک‌سازی ومجسمه‌سازی ولاک‌های شیمیایی نیز مورد استفاده قرار می گیرد پودر مل در پتینه کاری هم مورد استفاده قرا می گیرد .

مشخصات

کیسه 10 کیلویی