نایلون عایقکاری 10 سانتی

نایلون عایقکاری 10 سانتی Plastic

نایلون عایقکاری 10 سانتی جهت عایقکاری تاسیسات مورد استفاده قرار میگیرد

0 تومان

نایلون عایقکاری جهت نگه داشتن پشم شیشه روی لوله و مانع از رسیدن رطوبت به لوله جهت عایقکاری مورد استفاده قرار می گیرد

مشخصات

عرض 10 سانتی
هر 1 رول 10 کیلو