تصویر نوار تیپ عرض 5 سانت
تصویر نوار تیپ عرض 5 سانت
تصویر نوار تیپ عرض 5 سانت

نوار تیپ عرض 5 سانت

این نوع کالا جهت تعمیر ترکهای دیوار ها و همچنین برای تعمیر مکانهای برش خورده دیوار ها وسقف کنافها مورد استفاده قرار میگیرد. پشت چسب دار.

0 تومان

مشخصات

عرض 5 سانت
طول 90 متر
چشمه 2.5 میل در 2.5 میل
وزن 60گرم