ورق های آهنی

ورق آهنی 

ورق کرکره 

انواع ورق رنگی

ورق آهنی رنگی چیست ؟

ورق آهنی رنگی ورقی است که قبلا گالوانیزه شده است و سپس به آن رنگ زده شده است . این ورق های آهنی قبل از اینکه تولید شوند ابتدا ورقهای سیاه نامیده می شوند .

ورق های سیاه را با شوینده ی مخصوص تمیز می کنند و سپس آنها را با دستکاه های مخصوص تمام اتوماتیک گالوانیزه کرده و سپس به آنها رنگ اضافه می شود .

ورق رنگی در انواع رنگ ها تولید می شود . که هر رنگ شماره خورا دارد که به آن real رنگ می گویند .