پشم سرامیک 1 سانت دانسیته 65
پشم سرامیک 1 سانت دانسیته 65
پشم سرامیک 1 سانت دانسیته 65
پشم سرامیک

پشم سرامیک پتویی 1 سانت دانسیته 64

پشم سرامیک 1 سانت که دمای 1000درجه را تحمل میکند پشم سرامیک به رنگ سفید می باشد پشم سرامیک گران است ولی بهترین عایق الیافی نسبت به عایق های الیافی مانند پشم شیشه و پشم سنگ است . پشم سرامیک سبک است . پشم سرامیک محافظت خوبی برابر آتش است. پشم سرامیک رسانای گرماییش کم می باشد . پشم سرامیک را راحت می توان نصب کرد و سبک است . صدا را به خوبی جذب می کند.

تماس بگیرید