پشم سنگ پانلی 5 سانت دانسیته 100
پشم سنگ پانلی 5 سانت دانسیته 100
پشم سنگ پانلی 5 سانت ایران

پشم سنگ تخته ای 5 سانت ایران دانسیته 100 rockwool board

پشم سنگ تخته ای بیشتر در مکانهای صاف مانند دیوار ها،کفو سقف ها چهت حفظ گرما و سرما و صدا نصب می شود وبیشتر با سازهای کناف و چوب 5 سانت و با میخ های مخصوص که گل میخ نام دارد نصب می شود .

تماس بگیرید

پشم سنگ چیست ؟

پشم سنگ که نام انگلیسی آنRockwool می باشد . 

پشم سنگ یک عایق معدنی می باشد که از سنگ بازالت در حال مذاب بدست تشکیل می شود  که بسیار سبک و نرم و نسوز هستند در واقع پشم سنگ عایق گرما و سرما و صوت می باشد .این خاصیت پشم سنگ را به عایق قوی در برابر آتش ساخته است .پشم سنگ از اشتعال آتش جلوگیری می کند .

پشم سنک با شکل های تخته ای ،لوله ای ،لحافی و پتو و فله ای تولید می شود . هر کدام از این محصولات پشم سنگ دارای کاربردهای خاص می باشد .پشم سنگ تخته ای برای مکانها و یا جاهای که سطحی صاف دارند مانند عایقکاری دیوارها سقف ها و کف مورد استفاده قرار می گیرد .

پشم سنگ لوله ای برای عایقکاری لوله ها و جلوگیری از ضربه های احتمالی و برای نگه داشتن دمای یک نواخت لوله ها  تولید می شود .

پشم سنگ لحافی برای پوشش سقف سوله ها و عایقکاری تاسیسات تولید می شود و با فویل آلومینیوم و کاغذ کرافت پوشش داده می شود .

پشم سنگ تخته ای با ابعادهای عرض 60 سانت و طول 1.20 تولید می شود . و در بسته های 5 عددی و 6 عددی بسته بندی و تولید می شود .

مزیت ها و معایب پشم سنگ چیست ؟

پشم سنگ یه عایق غیر رسانا بوده و جریان برق را عبور نمی دهد .

پشم سنگ قارچ و یا کپک نمی زند .

پشم سنگ عایق صوت بوده و صدا را جذب می کند .

پشم سنگ سبک است .

پشم سنگ راحت نصب مب شود .

پشم سنگ به راحتی نصب می شود .

 پشم سنگ معایبی مانند داشتن ریز گرد و داشتن حجم زیاد است و هنگام استفاده از پشم سنگ حتما باید از ماسک و دستکش استفاده کرد .

پشم سنگ تخته ای 5 سانت دانسیته 50 پوشینگر :

پشم سنگ تخته ای چیست ؟

پشم سنگ تخته ای  نام انگلیسی  آن Rockwool board است .

پشم سنگ تخته ای از انباشته شدن الیافها و گذر از پرس های سنگین سخت و سفت شده تولید می شود . به الیافهای پشم سنگ رزین اضافه می شود تا پشم سنگ تخته ای ایستایی  و از ریزش الیافها جلوگیری شود .

پشم سنگ تخته ای در انواع ضخامت ها و انواع تراکمها تولید می شود .پشم سنگ تخته ای از2.5 سانت تا 10 سانت و از تراکم 50کیلوگرم در متر مکعب تا 200 کیلو گرم در متر مکهب تولید می شود .

پشم سنگ تا دمای منفی 60- تا 850+ درجه سانتیگراد را تحمل می کند و از گسترش آتش جلوگیری می می کند .