گل میخ
گل میخ
گل میخ

گل میخ پلاستیکی 15 سانت plastic nails

گل میخ 15 سانت جهت نصب پشم شیشه و پشم سنگ روی دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد .گل میخ پلاستیکی 15 سانت جهت نصب پشم شیشه یا پشم سنگ 7 سانت تا 10 سانت مورد استفاده قرار میگیرد .

3,500 تومان

گل میخ پلاستیکی 15 سانت

گل میخ پلاستیکی

گل میخ نوعی رول  پلاک بزرگ است که دیسکی کوچک در سر آن تحویه شده است و میخ پلاستیکی که مانند پیچ عمل میکند داخل گل میخ با چکش وارد گل می میشور تا از استحکام گل میخ را محکم تر کند.

گل میخ پلاستیکی باعث سرعت بخشیدن موقع کار می شود ونگه دارنده عالی عایق بدون رانر و استاد کناف می باشد.

گل میخ دارای انواع سایزها و اندازه ها می باشد گل میخ با نوعی دیک پلاستیکی نیز فیکس می شود و فضای بیشتری را می پوشاند و باعث استحکام بیشتری نیز می باشد .

 

گل میخ پلاستیکی و یا گل میخ فلزی  نوعی از جنس پلاستیک و یا فلز است که ناخن و یا نگه دارنده عایق پشم سنگ و پشم شیشه به دیوار و سقف و کف ساختمتن می باشد .

گل میخ نوعی رول پلاک مهندسی است که عایق های پشم سنگ تخته ای و پشم سنگ رولی و پشم سنگ توری دار را  ثابت نگه می دارد و در واقع نوعی رول پلاک بزرگ در اندازه های متفاوت می باشد که با دیسکی بزرگ در هم قفل می شود و عایق های حرارتی را محکم سرجای خود نگه می دارد .

گل میخ پلاستیکی را می توان نوعی لنگر مخصوص عایق کاری دیوار مورد استفاده قرار داد این نوع گل میخ در واقع نوعی نگه دارنده عایق است . که کار عایق کاری را راحت کره است و به سرعت کار افزوده است .

گل میخ پلاستیکی در انواع رنگ ها تولید و کاربرد های مخصوصی دارند . این گل میخها با نوعی دیسک پلاستیکی عایق ها را ثابت نگه می دارند که اغلب براب نگه داشتن گوشه های عایق مورد استفاده قرار می گیرند .

گل میخ فلزی برای کوره ها با درجه حرارت بالا مورد استفاده قرار می گیرد و تا حالت خودرا حفظ کند و عایق را سرجای خود ثابت نگه دارد .

انواع گل میخ 

گل میخ پلاستیکی

گل میخ فلزی

گل میخ ها در انداز ها و جنسهای مختلفی تولید می شود و کاربردهای آن در دیوار های بتنی و دیوار های آجری می باشد .

گل میخ پلاستیکی از 7 سانت ،9 سانت،11سانت،13سانت،15سانت تولید می شود.

انوع گل میخ پلاستیکی همرا با دیسک کوچک و بزرگ جهت نصب پشم شیشه یا پشم سنگ بر روی سقف و یا دیوار جهت نگه داشتن پشم شیشه و پشم سنگ بروی سطوح وسولت در کار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات

طول 15 سانت